Aplikasi Klinik OS

Kumpulan panduan untuk menggunakan aplikasi KlinikOS.

Persiapan Penggunaan Aplikasi KlinikOS

Kumpulan panduan untuk melakukan penyesuaian data-data master yang berkaitan dengan pelayanan saat menggunakan aplikasi klinikOS

Persiapan Penggunaan Aplikasi KlinikOS

Menambahkan Akses Pengguna

Klik disini untuk melihat video cara menambahkan akses pengguna